Metod

Min metod är psykodynamisk med kognitiva inslag såsom ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och medveten närvaro. Metoden baseras på kliniskt beprövad erfarenhet samt modern forskning kring kogni-tioner, affekter och beteende. Är du intresserad av forskning på psykodynamisk terapi kan du läsa mer här!

Psykodynamisk terapi

I psykodynamisk terapi är förståelsen av problemen grunden till förändring. Det är ett här-och-nu fokuserat arbetssätt, där det du tänker, känner och gör i din nuvarande livssituation betraktas i perspektiv av dina tidigare erfarenheter. Att försöka förstå hur omedvetna känslor och föreställningar påverkar dig är en viktig del i terapiarbetet. Utifrån dina förutsättningar ser vi på hur du bättre kan hantera dina resurser och göra andra, mer konstruktiva val.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Man arbetar med fokus på hur problemen ser ut här och nu och hur de påverkar individen. Tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen och man arbetar konkret med att förändra problembilden.

psykologiförbundet