Priser

Vid konsultation/psykoterapi träffas vi 45 minuter. Vid parsamtal/familjerådgivning träffas vi 90 minuter. Även det första bedömningssamtalet debiteras. Försäkringskassan ersätter inte för psykoterapikostnader. Det kan vara värt att undersöka om din arbetsgivare kan betala hela eller delar av kostnaden. Detta kan framför allt vara en möjlighet vid samtal av mer konsultativ art där fokus rör din arbetssituation, t ex stress, konflikter eller förhållningssätt. I sällsynta fall kan psykiatrin stå för kostnaden vid psykoterapi.

Konsultation/psykoterapi för enskilda personer: 1 000 kr

Parsamtal/familjerådgivning: 1 800 kr