Utredningar

Jag gör utredningar av barn som är mellan 6-16 år för skolor som har behov av detta. Det kan t ex vara skolor som inte har någon fast skolpsykolog eller vars skolpsykolog är överbelastad och inte hinner med. Då använder jag mig i regel av WISC IV som är ett test som använts vid bedömning av barns kognitiva förmågor. Exempel på kognitiva förmågor kan vara: verbal funktion, perceptuell funktion, arbetsminne och snabbhet i bearbetning.

I en utredning ingår:

Priset beror på utredningens omfattning. Kontakta mig för prisuppgift.

psykologiförbundet